WINDYKACJA

KB STAL Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 9, 41-923 Bytom; tel.: 535 302 367

Formalności

1. Wycena sprawy
  • Przed podpisaniem umowy dokonujemy bezpłatnej wyceny sprawy na podstawie przesłanych przez Państwa dokumentów ( dokumenty można przesłać pocztą, faksem ,mailem).
2. Jasna i czytelna umowa
  • Każdorazowo przed rozpoczęciem windykacji należności podpisujemy z klientem umowę zlecenia ,
  • Umowa jest zawsze sporządzana w dwóch egzemplarzach ,
  • Umowa może zostać wysłana drogą pocztową lub elektroniczną, w związku z czym nie ma potrzeby osobistej obecności w naszym biurze,
  • Podpisanie umowy nie wiąże się z żadnymi ukrytymi kosztami i opłatami,
  • Klient potwierdza, że zlecana wierzytelność jest bezsporna i zasadna,
  • Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za dwutygodniowym pisemnym wypowiedzeniem.
3. Pełnomocnictwo
  • Klient udziela naszej firmie oraz współpracującym z nami adwokatom pełnomocnictwa do dokonywania czynności mających na celu odzyskanie należności, w tym także dochodzenia należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
4. Załączniki
  • W załącznikach do umowy zostaje określona kwota prowizji oraz wyszczególnione są wszystkie dokumenty, które przekazuje nam Klient       ( w przypadku rozwiązania umowy dokumenty są zwracane).

windykacja katowice • firmy windykacyjne śląsk • windykacja należności • Śląsk • Katowice • Sosnowiec • Gliwice • Bytomtworzenie
stron internetowych